Ochrana osobních údajů

1. Provozovatelem internetových stránek a internetového obchodu je fa. Jiří Hrdý, se sídlem Gottliebova 40/I, 337 01 Rokycany, IČ: 10376445. Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00046321.

2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

5. Jaké osobní údaje shromažďujeme

O uživateli shromažďujeme pouze neveřejné osobní údaje sloužící provozovateli (například pro fakturaci):

- křestní jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, telefon, e-mail, název firmy, IČ a DIČ

6. Jak s osobními údaji nakládáme

a. Osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

b. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel internetových stránek a internetového obchodu fa. Jiří Hrdý.

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím, odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu info@uhabakuka.cz